Schwarzenberská hrobka Domanín

JIHOČESKÉ    C A M P O   S A N T O

 

                                                      Historie hrobky Schwarzenbergů

Samotná hrobka se nachází 1,5 km od Třeboně v anglickém parku na jižní straně rybníka Svět. Hrobku nechala postavit kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená z Liechtensteinu, s manželem Janem Adolfem II. Schwarzenbergem.

Před stavbou hrobky byly od roku 1784 příslušníci hlavní větve schwarzenberského rodu pohřbíváni ve hřbitovním  kostelíku sv. Jiljí v Domaníně (na okraji parku), který už nevyhovoval prostorově ani hygienicky.

Původní projekt nové hrobky navrhl významný rakouský architekt Friedrich Schmidt. Nebyl ale dostatečně obeznámen s problematickou podloží, proto jej podle místních podmínek upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky. Práce započaly 14.7. 1874 a 29.7. 1877 byla slavnostně vysvěcena pražským arcibiskupem a kardinálem Bedřichem ze Schwarzenbergu.

Hrobka je postavena v pseudogotickém slohu podle vzoru italského Campo Santo – pohřebiště slavných mužů. Je to dvoupodlažní budova ve tvaru pravidelného osmiúhelníku.


Kaple je zasvěcena Božskému Vykupiteli a nachází se v ní novogotický oltář z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru zhotovený Josefem Pokorným. Zvláštností je jeho situování na jižní stranu (klasické oltáře byly směrovány na východ). Směr oltáře si vybrali Schwarzenberkové proto, aby vchod do krypty byl ze severu a okny v kryptě procházelo co nejméně slunce. Dalším důvodem byla nízká teplota.

Stavba je postavena z cihel, do omítky se pouze provádělo napodobení kamenných pískovcových kvádrů. Ke stavbě se nepoužíval cement, ale hašené odležené vápno.

V kryptě hrobky je uloženo 26 rakví s ostatky členů rodu Schwarzenberků. Jejich těla jsou balzamována a uložena v dvouplášťových rakvích. Každý z členů knížecí rodiny ukrývá zajímavý životní příběh.

Podlaha krypty se nachází asi 1,5 metru pod hladinou rybníka Svět. Přesto je v ní sucho a chladno. Kolem hrobky je totiž vybudován kanál, který je hluboký 2 metry a široký 60 cm. Kanál odvádí vodu do nedalekého Opatovického rybníka, navíc jím neustále proudí vzduch. Čím je v létě venku vyšší teplota, tím je dole v kryptě větší chlad.

V kryptě se nachází mramorový náhrobek Jana Nepomuka I., jenž byl vytvořen švýcarským sochařem Alexandrem Trippelim v roce 1793 a je zhotoven z jednoho kusu kararského mramoru.

Krásný anglický park okolo hrobky má rozlohu 17 hektarů a navrhl ho zahradník Rudolf Wácha. Bylo zde vysázeno 2000 stromů a 40 druhů vzácných dřevin.

Ve svíčkami osvětlené kapli hrobky, akusticky výborně ozvučené, se konají různé koncerty.