Ve znamení tří deklarací / Šlechta v letech nacistického ohrožení Československého státu

Výstava

 

Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená přibližně půlhodinovým videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům se tak dostane možnost zaposlouchat se do vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga) a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

 


 

Správa Státního zámku Třeboň a hrobky Schwarzenbergů Domanín 
ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů
Vás zve na výstavu

 


* * *

Výstava se koná
od 30. března do 27. dubna 2018 

Místo konání:
Státní zámek Třeboň - zámecká galerie

Otevřeno denně mimo pondělí
(Velikonoční pondělí - otevřeno, úterý poté - zavřeno)
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hodin

* * *

Slavnostní vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 29. března 2018 od 16 hodin.


Následovat bude přednáška autora výstavy
ve Schwarzenberském sále.