TŘEBOŇ: kostýmované prohlídky ZÁMECKÝ HOSTEL VE 30. LETECH v závěru léta

Netradiční prohlídka

Vraťte se s námi do 30. let minulého století,
do doby, kdy Schwarzenbergové provozovali na zámku hotel...