TŘEBOŇ: přednáška MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE (prof. PhDr. Ing. Jan Royt Ph.D.)

Společenské akce

prof. PhDr. Ing. JAN ROYT Ph.D.

Mistr třeboňského oltáře
a jeho význam pro malířství 14. století v Evropě


pátek 15. října 2021
17.00 hodin
Schwarzenberský sál - zámek Třeboň


Přednášející je proslulým znalcem a obdivovatelem význačné umělecké osobnosti 14. století tvořící v Čechách - Mistra třeboňského oltáře (resp. jeho dílny). Prof. Jan Royt nám svým zasvěceným podáním přiblíží klenot, jímž jsou oltářní obrazy pro kostel augustiniánského kláštera v Třeboni.
Pořádá: 
Česká křesťanská akademie Třeboň
Spolek přátel Třeboně
ve spolupráci se správou Státního zámku Třeboň