DOMANÍN: tradiční NOC KOSTELŮ v kapli hrobky

Netradiční prohlídka

Již tradičně se chystáme pro Vás otevřít pro chvíle ztišení s hudbou
kapli novogotické hrobky Schwarzenbergů v Domaníně u Třeboně.

Budeme rádi, přijdete-li do kaple se svíčkou vzpomenout
na urozená knížata a kněžny, odpočívající v uzamčené kryptě hrobky.

od 19.00 do 22.00 hodin
  


 

Ve spolupráci s Obecním úřadem Domanín

od 19.00 do 21.00 hodin / hřbitovní kostel sv. Jiljí

Prohlídka interiéru kostelíka, původní hrobky Schwarzenbergů,
na okraji krajinářského parku knížecí hrobky.