TŘEBOŇ: Přednáškový cyklus ŠLECHTICKÉ NE/VŠEDNOSTI

Po stopách šlechtických rodů

 • Zámek Třeboň - Schwarzenberský sál ()
 • 17. 6. 2022
 • 19.00–20.00

 • 15. 7. 2022–15. 7. 2022
 • 19.00–20.00

 • 19. 8. 2022–19. 8. 2022
 • 19.00–20.00

 • 16. 9. 2022–16. 9. 2022
 • 19.00–20.00

 • 21. 10. 2022–21. 10. 2022
 • 19.00–20.00
 • dobrovolné

Srdečně Vás zveme na
3. ZÁMECKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

u příležitosti letošního tematického roku Národního památkového ústavu
ROK ŠLECHTICKÝCH SLAVNOSTÍ
 Osobnosti provázané s dějinami zámku žili rozdílné životy
a určitý řád pro dané příběhy přinášel nečekané
i dlouho očekávané události,
které byly povinností, nucenými slastmi i strastmi,
ale i povinnostmi dle hierarchie ve společnosti.
Na poslední cestě pozemské si však byli všichni rovni.

 

ŠLECHTICKÉ NE/VŠEDNOSTI

KORUNOVACE * KAVALÍRSKÉ CESTY
LOVECKÉ ZÁBAVY * SVATBY * POHŘBY

 
přednášky se konají ve Schwarzenberském sále zámku,
vždy od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné

 


pátek 17. června 2022 / 19.00 hodin
Mgr. Anna Kubíková
"Zlatá svatba Adolfa Josefa a Idy ze Schwarzenbergu"

Dne 4. června roku 2022 uplyne 165 let od oslav zlaté svatby knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu a kněžny Idy, rozené z Liechtensteinu. V celé historii schwarzenberského rodu to byla jediná zlatá svatba a oslavy byly pojaty velkolepě. Zlatým hřebem oslav byl oběd, podávaný 4. června 1857 v jízdárně hlubockého zámku, kterého se zúčastnilo 127 osob, mezi nimiž dominovali "zlatí manželé". U tabule seděly, mimo řadu jiných hostů, všechny jejich děti a většina vnuků. Zachovala se řada tzv. blahopřejných adres, které mají podobu knih. Na památku zlaté svatby byla tehdy otevřena tzv. Jubilejní cesta na Třeboňsku.

 

 

pátek 15. července 2022 / 19.00 hodin
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
"Zrod kosmopolitní aristokracie:
kavalírské cesty české šlechty v raném novověku"

 

 

pátek 19. srpna 2022 / 19.00 hodin
PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.
"Lovecké zábavy Schwarzenbergů v jižních Čechách"

 

 

pátek 16. září 2022 / 19.00 hodin
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
"Barokní korunovace a česká šlechta"

Královské korunovace byly bezesporu nejimpozantnější slavností, které české země v raném novověku zažívaly. Jejich jádrem byla korunovační mše ve svatovítském chrámu v Praze. Tato slavnostní bohoslužba však byla doprovázena sérií dalších festivit, jejichž středem sice byl nově pomazaný panovník, ale na nichž se podíleli vedle nejvyšších církevních představitelů i šlechtici vystupující jak v roli diváků, tak i aktivních účastníků. Právě oni měli nezanedbatelný podíl na celkové kulise slavnosti i na zdárném provedení rituálních úkonů, nezbytných pro legitimitu nově nastupujícího krále. 

 

 

pátek 21. října 2022 / 19.00 hodin
Mgr. Jan Bouška
"Poslední pouť prince Waltera a schwarzenberský pohřební rituál"

 

 

--------------------------------------------------------změna termínu a programu vyhrazena