Trasa A

Rožmberské renesanční interiéry

Prohlídková trasa A je tvořena těmito místnostmi: dvořanská světnice, jídelna, fraucimor, knihovna Petra Voka, kunstkomora a obrazárna, alchymistická laboratoř složená z oratoře a vlastní laboratoře a poslední místnost prohlídkové trasy je ukázka rožmberské zbrojnice s výzbrojí. Na zbraních jsou vyraženy písmena P-W - iniciály Petra Voka. 

Zpět