Od oka na Voka - Příměstský tábor v Třeboni

Ve dnech 13. – 17. srpna se uskutečnil příměstský tábor v areálu třeboňského zámku a jeho okolí. Děti se během něj seznámily tvůrčím způsobem s životem v době renesance. Celý týden kráčely ve stopách šlechtice Petra Voka. Tak jako on absolvovaly kavalírskou cestu kolem Světa a díky ní naplnily kunstkomoru četnými kuriozitami.

Poznaly jeho třeboňskou rezidenci, kterou jim představila báječná průvodkyně Andrea Jáchimová. Statečně odpovídala na velmi záludné dětské otázky např. ohledně strašení Bílé paní v zámku. Nad některými dotazy však zůstala v němém úžasu. Když začala vyprávět, že pan kastelán tu pracoval 25 let, jeden šestiletý chlapec jí vpadl otázkou do výkladu: „A teď je duch?“

Děti si užily kratochvíle v zámeckém parku: věnovaly se např. hudbě, tanci, sokolnictví, divadlu, míčovým hrám či bloudění v labyrintu. Vyvrcholením tábora se stalo divadelní představení pro rodinné příslušníky účastníků tábora spojené s vernisáží kunstkomory a dalších výtvarných prací.

Tábor připravili lektoři odboru edukace a dalšího vzdělávání Národního památkového ústavu ve spolupráci se správou Státního zámku Třeboň.

Ohlasy dětí jsou motivací pro další rozvíjení tohoto typu interpretace kulturního dědictví.