Uzavření a rekonstrukce zámeckého parku v Třeboni (září 2019 - květen 2020)

V závěru hlavní návštěvnické sezóny přistoupí správa zámku v Třeboni k uzavření 6 ha zámeckého parku, který přirozeně odděluje historické jádro města od západního předměstí. Důvodem je realizace plánované obnovy parkových cest a obměna mobiliáře za účelem zvýšení památkové hodnoty čtvrtého největšího zámeckého komplexu v Čechách, národní kulturní památky ČR, zámku v Třeboni.

 


 

REKONSTRUKCE A UZAVŘENÍ ZÁMECKÉHO PARKU
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY ZÁMEK TŘEBOŇ – OBNOVA KOMUNIKACÍ A MOBILIÁŘE V ZÁMECKÉM PARKU


Vážení Třeboňáci a návštěvníci města,

jak již bylo několikrát avizováno, jak v celostátních médiích, tak i Třeboňském Světě či Lázeňské Pohodě, zámecký park projde rozsáhlou rekonstrukcí veškerých cest, ale i svého mobiliáře (např. laviček) díky spolufinancování projektu Evropskou unií ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Vzhledem k rozsahu celkové regenerace bude zámecký park zcela uzavřen, a to na několik měsíců. Uzavřena tak bude i zámecká cukrárna. Provoz Krčmy u Kellyho není vzhledem ke vstupu z Lipovky ohrožen. Dům přírody Třeboňska zůstane taktéž otevřen, avšak vstup do něj najdete pod zámeckou věží na malém nádvoří.

K uzavření parku dojde již v pondělí 2. září 2019, přičemž s jeho oficiálním otevřením se počítá s počátkem hlavní turistické sezóny v pondělí 1. června 2020. Bude-li charakter zimy optimální a spíše bezsrážkový, může dojít k otevření parku dříve. Práce zahájíme co nejdříve, přičemž jsme nechtěli ohrozit letošní hlavní návštěvnickou sezónu, která je letos na zámku i hrobce opravdu rekordní (od ledna do konce července navštívilo zámek o zhruba 4000 lidí více, než za stejné období v roce loňském; hrobka hlásí nárůst až o 6000 lidí).

Jak bude výsledek rekonstrukce vypadat? Rozhodně lépe, než je současný stav. Nemusíme si nalhávat, že asfaltové cesty zámeckému parku a kulise zámku rozhodně na kráse nepřidávají. Veškeré asfaltové povrchy budou strženy, bude vytvořeno nové propustné podloží, na které bude ložena vrchní mlatová vrstva, téměř písková, avšak strojně udusaná. Díky tomu nebude park degradován do polohy využití, v níž se nacházel několik desetiletí. Zároveň budou instalovány kopie laviček, jež se dochovaly na jiných schwarzenberských sídlech, a zároveň nové podloží umožní samovolný přeliv vody z jednotlivých luk parku do druhých. V současnosti, pro hutnost cest a asfaltový povrch, se voda zdržovala v loukách a způsobovala uhnívání některých zvláště choulostivých stromů (buk u altánu je toho důkazem). 

 

 

Proč rekonstrukce nyní a jaký má význam? Mnohým z Vás není známa skutečnost, že zámecký park je prohlášen za národní kulturní památku, není veřejným prostorem, a vzhledem ke svému statutu je chráněn park jako celek, zvláště i v něm rostoucí rostlinstvo a stromoví. Občas tak kroutíme hlavou nad stříháním smrkových větví v zimních měsících, lezením po stromech, kdy se odlamují větve pod náporem lidské váhy, vytrháváním květin, neustálým odhazováním odpadků, či zanecháváním psích i lidských exkrementů na trávnících a v křovinách (ano, i to uklízí naši zaměstnanci). Park je státním majetkem a veškerá údržba parku (sečení, pohonné hmoty, výsadba květin, zdravotní ořezy stromů, mzdové náklady na zaměstnance, ale i poplatky za svoz odpadu, přičemž se v koších nacházejí i pytle s domovními odpady) je hrazena z rozpočtu zámku bez vazby na městské hospodářství. Nejinak je tomu i v případě 16 ha parku u hrobky Schwarzenbergů. Velké množství lidí nepovažuje zámecký park za něco, co by si zasloužilo úctu a slouží prakticky jako zkratka k průjezdu na kole těm, kteří se chtějí vyhnout frekventované hrázi Světa, či obdobně frekventované Sokolské ulici, přičemž nejvíce na tomto stavu jsou biti Ti, kteří chtějí v parku prožít klidné a bezpečné chvíle. Díky tomuto začarovanému kruhu si o bezpečnosti z důvodu rychlé jízdy mnohých cyklistů, zvláště místních a znalých terénu, můžeme v areálu zámku nechat jen zdát. Málokdo si uvědomuje, že cyklistovi řítícímu se z nádvoří do parku může cestu zkřížit např. vyběhnuvší dítě z poza tisového plůtku, a pak nemusí jít jen o zdraví, ale přímo o život. Zvláště letošní sezóna nás postupně nutí k nastolení přísnějších pravidel a zajištění dohledu nad jejich dodržováním v roce příštím.

 

 

Touto první rekonstrukční etapou chystáme park také do podoby, kdy do něj budou v budoucnu shlížet návštěvníci nové prohlídkové trasy (ať z lodžie císařského sálu, ze zámecké kaple, či ložnic a salónů, které Schwarzenbergové v zahradním traktu měli), kterou souběžně se stěhováním archivu do klášterních prostor aktivně připravujeme. I z těchto důvodů došlo před letošní sezónou k odstranění vzrostlých nepůvodních thují při zámeckém paláci, které výhledy z oken neumožňovaly. Rádi bychom se jednou dočkali stavu, kdy bude zámecký park alespoň částečně připomínat podobu z roku 1876.

Věříme, že i pro Vás, časté a slušné návštěvníky, bude výsledek práce příjemnou změnou.

Vít Pávek, kastelán

 


 

PRÁCE NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
PROVÁDÍ

FIRMA LESOSTAVBY TŘEBOŇ A.S.
WWW STRÁNKY


 


 
 
Harmonogram prací:

září až listopad 2019 / přípravné práce:
čištění kanalizace (bývalého vodního příkopu), odstranění odumřelých pařezů, důkladné prohnojení trávníků (agresivnější při kontaktu s lidskou pokožkou několik dní po aplikaci), demontáž laviček a deponování odpadkových košů, zazimování jezírka a vodních rostlin, zdravotní ořezy vybraných dřevin, kácení zeravů a cypřišů, restaurování omítek po vandalech, výměna poškozeného informačního systému, zahradní archeologie, péče o záhony a parter, strojní sečení, dosadba tisového plůtku, rekonstrukce schodiště na hrázi Světa, obnova nátěru na oplocení, demontáž kamenného kruhu aj.
 
prosinec 2019 až únor 2020:
odstranění asfaltového povrchu a vytvoření asfaltové drtě, zpevnění a vyzdění kamenných okrajů nových cest, vytvoření základové podložní vrstvy cest
 
březen a duben 2020:
pokládka mlatového povrchu a jeho strojní udusání, instalace a montáž nového parkového mobiliáře
 
květen 2020
terénní úpravy trávníků a založení výsadeb záhonových částí