Prohlídkové expozice zámku v Třeboni

Zámek nabízí dva základní prohlídkové okruhy, které Vás seznámí s dějinami renesančního sídla Viléma a Petra Voka z rodu Rožmberků, které bylo budováno na místě původního gotického hradu, vyhořelého roku 1562, ale i dlouhou érou držby majetku rodem Schwarzenbergů, pro něž se zámek stal prvním sídlem v Čechách roku 1660. V letním období mohou návštěvníci zavítat také na třetí okruh, který je zavede do konírny, podzemních hradebních chodeb, ale i např. do psí kuchyně.

Zpět