Vstupné

Platební metody: Platební karty Hotovost

Trasa A – Rožmberské renesanční interiéry (základní okruh)

Více informací o okruhu
Výklad v českém jazyce.
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 200 Kč
 • Senioři 65+ 160 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 160 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 160 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 60 Kč
 • Děti do 5 let Zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) Zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) Zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * Zdarma
 • Průkaz ICOMOS * Zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ Zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ Zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) Zdarma
 • Průkaz Náš člověk * Zdarma
 • * Platí pouze pro držitele průkazu
 • Jednorázový příplatek za cizojazyčný výklad (cena je za celou skupinu) 300 Kč
Führungen in einer Fremdsprache nur für gebuchte Gruppen. / Prohlídky v německém jazyce pouze pro předem objednané skupiny.
 • Kategorie Cena
 • Erwachsene 25-64 Jahre 200 CZK
 • Senioren ab 65 Jahren mit gültigem Personalausweis 160 CZK
 • Jugendliche 18 bis einschl. 24 Jahre 160 CZK
 • Menschen mit Behinderung mit gültigem Behindertenausweis 160 CZK
 • Kinder und Jugendliche 6 bis einschl. 17 Jahre 60 CZK
 • Kinder bis einschl. 5 Jahre Kostenlos
 • Begleitperson von Schwerbehinderten Kostenlos
 • Begleitperson von Schülergruppen pro 15 Schülern Kostenlos
 • Reiseleiter mit Reisegruppe ab 15 oder mehr Personen Kostenlos
 • Mitglieder von ICOMOS mit gültigem Mitgliedsausweis* Kostenlos
 • * Freier Eintritt nur für den Karteninhaber
 • Einmaliger Aufpreis für Fremdsprachendolmetschen (Preis gilt für die gesamte Gruppe) 300 CZK
Foreign language tours only for ordered groups. / Prohlídky v anglickém jazyce pouze pro objednané skupiny.
 • Kategorie Price
 • Adults 25-64 years 200 CZK
 • Seniors 65+ 160 CZK
 • Youth 18-24 years 160 CZK
 • Persons with disabilities with valid identification card/certificate 160 CZK
 • Children 6-17 years 60 CZK
 • Children under 5 years Free
 • Person accompanying a disabled person Free
 • Person accompanying a school group of 15 pupils/students Free
 • Tour guide accompanying a group of at least 15 persons Free
 • ICOMOS-card* Free
 • * Offer available for cardholder only
 • One-time extra charge for foreign language tour (the price is for the entire group) 300 CZK

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Trasa B – Soukromá schwarzenberská apartmá (základní okruh)

Více informací o okruhu
Výklad v českém jazyce.
 • Kategorie Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 200 Kč
 • Senioři 65+ 160 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 160 Kč
 • Držitel průkazu ZTP a ZTP/P 160 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 60 Kč
 • Děti do 5 let Zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) Zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) Zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * Zdarma
 • Průkaz ICOMOS * Zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ Zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ Zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) Zdarma
 • Průkaz Náš člověk * Zdarma
 • * Platí pouze pro držitele průkazu
 • Jednorázový příplatek za cizojazyčný výklad (cena je za celou skupinu) 300 Kč
Führungen in einer Fremdsprache nur für gebuchte Gruppen. / Prohlídky v německém jazyce pouze pro předem objednané skupiny.
 • Kategorie Cena
 • Erwachsene 25-64 Jahre 200 CZK
 • Senioren ab 65 Jahren mit gültigem Personalausweis 160 CZK
 • Jugendliche 18 bis einschl. 24 Jahre 160 CZK
 • Menschen mit Behinderung mit gültigem Behindertenausweis 160 CZK
 • Kinder und Jugendliche 6 bis einschl. 17 Jahre 60 CZK
 • Kinder bis einschl. 5 Jahre Kostenlos
 • Begleitperson von Schwerbehinderten Kostenlos
 • Begleitperson von Schülergruppen pro 15 Schülern Kostenlos
 • Reiseleiter mit Reisegruppe ab 15 oder mehr Personen Kostenlos
 • Mitglieder von ICOMOS mit gültigem Mitgliedsausweis* Kostenlos
 • * Freier Eintritt nur für den Karteninhaber
 • Einmaliger Aufpreis für Fremdsprachendolmetschen (Preis gilt für die gesamte Gruppe) 300 CZK
Foreign language tours only for ordered groups. / Prohlídky v anglickém jazyce pouze pro objednané skupiny.
 • Kategorie Cena
 • Adults 25-64 years 200 CZK
 • Seniors 65+ 160 CZK
 • Youth 18-24 years 160 CZK
 • Persons with disabilities with valid identification card/certificate 160 CZK
 • Children 6-17 years 60 CZK
 • Children under 5 years Free
 • Person accompanying a disabled person Free
 • Person accompanying a school group of 15 pupils/students Free
 • Tour guide accompanying a group of at least 15 persons Free
 • ICOMOS-card* Free
 • * Offer available for cardholder only
 • One-time extra charge for foreign language tour (the price is for the entire group) 300 CZK

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Trasa C – Konírna, psí kuchyně, kasematy

Více informací o okruhu
Výklad pouze v českém jazyce.
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 140 Kč
 • Senioři 65+ 110 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 110 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 110 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 40 Kč
 • Děti do 5 let Zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) Zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) Zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * Neposkytuje se
 • Průkaz ICOMOS * Neposkytuje se
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ Zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ Zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) Zdarma
 • Průkaz Náš člověk * Zdarma
 • * Platí pouze pro držitele průkazu
 • Jednorázový příplatek za cizojazyčný výklad (cena je za celou skupinu) 300 Kč
Tour nur in tschechischer Sprache.
 • Kategorie Cena
 • Erwachsene 25-64 Jahre 140 CZK
 • Senioren ab 65 Jahren mit gültigem Personalausweis 110 CZK
 • Jugendliche 18 bis einschl. 24 Jahre 110 CZK
 • Menschen mit Behinderung mit gültigem Behindertenausweis 110 CZK
 • Kinder und Jugendliche 6 bis einschl. 17 Jahre 40 CZK
 • Kinder bis einschl. 5 Jahre Kostenlos
 • Begleitperson von Schwerbehinderten Kostenlos
 • Begleitperson von Schülergruppen pro 15 Schülern Kostenlos
 • Reiseleiter mit Reisegruppe ab 15 oder mehr Personen Kostenlos
 • Mitglieder von ICOMOS mit gültigem Mitgliedsausweis* Nicht vorgesehen
 • * Freier Eintritt nur für den Karteninhaber
 • Einmaliger Aufpreis für Fremdsprachendolmetschen (Preis gilt für die gesamte Gruppe) 300 CZK
Tour only in Czech language.
 • Kategorie Cena
 • Adults 25-64 years 140 CZK
 • Seniors 65+ 110 CZK
 • Youth 18-24 years 110 CZK
 • Persons with disabilities with valid identification card/certificate 110 CZK
 • Children 6-17 years 40 CZK
 • Children under 5 years Free
 • Person accompanying a disabled person Free
 • Person accompanying a school group of 15 pupils/students Free
 • Tour guide accompanying a group of at least 15 persons Free
 • ICOMOS-card* Not provided
 • * Offer available for cardholder only
 • One-time extra charge for foreign language tour (the price is for the entire group) 300 CZK

nutnost rezervace pouze pro skupiny

dětská prohlídka Na návštěvě u paní kněžny

Více informací o okruhu
Výklad v českém jazyce.
 • Dospělí od 25 do 64 let 200 Kč
 • Senioři 65+ let 160 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 160 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 160 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 60 Kč
 • Děti do 5 let Zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) Zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) Zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny

dětská prohlídka Život na zámku

Více informací o okruhu
Výklad v českém jazyce.
 • Děti od 6 do 17 let 50 Kč
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) Zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) Zdarma
 • Další dospělé osoby (od 25 do 64 let) 180 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny