Zámecký park v Třeboni

Zámecký park dosahuje rozlohy 6 ha a jeho počátky, coby zámecké renesanční zahrady, se odvíjí od osoby Petra Voka z Rožmberka po roce 1602. Byť za třicetileté války zahrada prakticky zanikla, péčí následných majitelů, Schwarzenbergů, byla obnovena a několikrát přebudovávána. V současnosti odděluje zámecký park historické jádro města od předměstí, čímž se stal vyhledávaným místem klidu a odpočinku, kteréžto prošlo velkou rekonstrukcí v letech 2019-2020 pro navrácení jeho významu a podtržení jeho krásy s kulisou zámku.

Zpět