Trasa C - Konírna, psí kuchyně, kasematy

Zde se seznámíte s prostory hospodářských budov, které se využívaly k ustájení koní a chovu psů. Součástí prohlídky jsou také podzemní chodby (kasematy)

Prohlídková trasa C byla otevřena v roce 2001. Součástí expozice v konírně, jež sloužila pro ustájení až 32 koní, je cyklus tapisérií Jezdecká škola, najdete zde různé druhy udidel, bičíků, třmenů i sedel, či rozměrná barokní plátna oblíbených koní hraběte Warrensbacha, které zakoupili Schwarzenbergové společně se severočeským panstvím Nový Hrad u Loun. 

Stavba psí kuchyně, která sloužila pro zajištění chodu sousedních psinců, vznikla nad vyústěním kasemat, které původně spojovaly jednotlivé bašty jižního opevnění města. 

Kasematy (podzemní chodby) tvoří obranný systém vnitřního města. Během procházce objevíte dvě studánky s pitnou vodou, stanete v prostorách pod tzv. katovnami, romantickými baštami v jižním opevnění, ale zjistíte také pár informací ze slastí i strastí třeboňských katů.


 

Trasa C je otevřena pouze v červenci a srpnu

ČERVENEC - SRPEN / ÚT - NE / 10.00 - 15.00

Provozní doba pokladny
(sezóna 2023)

LEDEN - ÚNOR / ST - PÁ / 15 min. před začátkem prohlídky v 11.00, 14.00 (pouze trasa B)
BŘEZEN / ČT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00
DUBEN (mimo Amaryllis) / ÚT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00
Výjimka výstava Amaryllis a voda: ve dnech 7. - 10. 4. a 15. - 16. 4. pokladna otevřena 9.00 - 16.30

KVĚTEN / ÚT - NE / 9.30 - 15.30
ČERVEN / ÚT - NE / 9.30 - 16.00 (prohlídky vychází po 30 minutách)
ČERVENEC - SRPEN / PO - NE / 9.00 - 16.30 (prohlídky vychází po 30 minutách)
ZÁŘÍ / ÚT - NE / 9.30 - 15.30
ŘÍJEN / ÚT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00
LISTOPAD / ČT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00
PROSINEC
/ ČT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00 (pouze trasa B)

Provozní doba pokladny je shodná se začátkem první a poslední prohlídky.

Jako první vychází prohlídka trasy A.

Prohlídka se koná při minimálním počtu 5 osob.
 

Sledujte aktuální nabídku správy zámku.

Změna prohlídek vyhrazena - z důvodu havárií, státních svátků, tuhých mrazů, příprav kulturních akcí apod.
 

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 1.-30. 6. uzavřen
1. 7.-31. 8. út–ne 10.00 – 15.00
1. 9.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-1. 7. uzavřen

Vstupné

Výklad pouze v češtině / cizojazyčný výklad se neposkytuje
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 140 Kč
 • Senioři 65+ 110 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 110 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 110 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 40 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * neposkytuje se
 • Průkaz ICOMOS * neposkytuje se
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)

Vstupné

Tour nur in tschechischer Sprache
 • Kategorie Cena
 • Erwachsene 25-65 Jahre 140 CZK
 • Senioren ab 65 Jahren mit gültigem Personalausweis 110 CZK
 • Jugendliche 18 bis einschl. 25 Jahre 110 CZK
 • Menschen mit Behinderung mit gültigem Behindertenausweis 110 CZK
 • Kinder und Jugendliche 6 bis einschl. 18 Jahre 40 CZK
 • Kinder bis einschl. 6 Jahre kostenlos
 • Begleitperson von Schwerbehinderten kostenlos
 • Begleitperson von Schülergruppen pro 15 Schülern kostenlos
 • Reiseleiter mit Reisegruppe ab 15 oder mehr Personen kostenlos
 • Mitglieder von ICOMOS mit gültigem Mitgliedsausweis* nicht vorgesehen
 • * Freier Eintritt nur für den Karteninhaber

Vstupné

Tour only in Czech language
 • Kategorie Cena
 • Adults 25-65 years 140 CZK
 • Seniors 65+ 110 CZK
 • Youth 18-25 years 110 CZK
 • Persons with disabilities with valid identification card/certificate 110 CZK
 • Children 6-18 years 40 CZK
 • Children under 6 years free
 • Person accompanying a disabled person free
 • Person accompanying a school group of 15 pupils/students free
 • Tour guide accompanying a group of at least 15 persons free
 • ICOMOS-card* not provided
 • * Offer available for cardholder only

Další prohlídkové okruhy

Tato prohlídková trasa, která byla reinstalována v roce 2009, nám připomíná dobu posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 180 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 35 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Poslední majitele třeboňského panství šlechtickou rodinu Schwarzenbergů, nám představí celkem jedenáct místností, kde členové rodiny žili ještě v minulém století a trávili spolu každé Vánoce.

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 180 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 25 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací