Trasa A - Rožmberské renesanční interiéry (základní okruh)

Tato prohlídková trasa, která byla reinstalována v roce 2009, nám připomíná dobu posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka

Provozní doba pokladny
(sezóna 2023)

LEDEN - ÚNOR / ST - PÁ / 15 min. před začátkem prohlídky v 11.00, 14.00 (pouze trasa B)
BŘEZEN / ČT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00
DUBEN (mimo Amaryllis) / ÚT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00
Výjimka výstava Amaryllis a voda: ve dnech 7. - 10. 4. a 15. - 16. 4. pokladna otevřena 9.00 - 16.30

KVĚTEN / ÚT - NE / 9.30 - 15.30
ČERVEN / ÚT - NE / 9.30 - 16.00 (prohlídky vychází po 30 minutách)
ČERVENEC - SRPEN / PO - NE / 9.00 - 16.30 (prohlídky vychází po 30 minutách)
ZÁŘÍ / ÚT - NE / 9.30 - 15.30
ŘÍJEN / ÚT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00
LISTOPAD / ČT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00
PROSINEC
/ ČT - NE / 15 min. před začátkem prohlídky každou celou hodinu 10.00 - 15.00 (pouze trasa B)

Provozní doba pokladny je shodná se začátkem první a poslední prohlídky.

Jako první vychází prohlídka trasy A.

Prohlídka se koná při minimálním počtu 5 osob.
 

Sledujte aktuální nabídku správy zámku.

Změna prohlídek vyhrazena - z důvodu havárií, státních svátků, tuhých mrazů, příprav kulturních akcí apod.

Dvořanská světnice na nás zapůsobí honosně a naznačuje ušlechtilost a moc tehdejších pánů z Růže, pánů z Rožmberka. Celému prostoru vévodí zrcadlová klenba, v jejímž středu je namalován rožmberský jezdec, symbol urozenosti a mocnosti rodu. 

Jídelna je vybavena renesančním nábytkem, ale i sadou číší, pohárů a stolovacího nádobí typického pro 17. století. 

Vybavení našeho fraucimoru poukazuje na urozenost tehdejších dvorních dam a na jejich zálibu ve chvílích odpočinku, jakou bylo vyšívání či hraní na hudební nástroje.

Knihovna uvádí do sběratelské vášně posledního vladaře rožmberského dominia. Tato záliba Petra Voka byla odrazem tradice rodu, ale i obrazem jeho touhy po vzdělání, čímž se lišil od ostatních šlechticů v Evropě. Šlechtické knihovny, na rozdíl od rožmberské, byly velmi skromné, neboť čítaly asi 15 až 20 knih. Knihovna Petra Voka, která měla společně s archivem a obrazárnou svou vlastní budovu, ukrývala na Třeboni 10 575 svazků.

V kunstkomoře se setkáváme se sběratelskou aktivitou Petra Voka. V jeho době obdivujeme sbírku kompasů, navigačních přístrojů, ale i matematické instrumenty (hvězdný glóbus, triangl, hodiny aj.), nebeské sféry, dalekohledy, modely i hračky, stolovací nádobí, růženec z korálů, architektonické makety, voskové plastiky, textil, koberce, skelety zvířat či portréty šlechticů.

Ač alchymie přišla do Evropy příchodem Arabů z Egypta, největšího ohlasu a rozkvětu se dočkala v době renesance poté, co se přiklonila  k farmacii a lékařství právě v době Viléma z Rožmberka a císaře Rudolfa II. Alchymisty na Třeboni měl i Petr Vok. Laboratoř je tvořena krbem, pecí uprostřed místnosti, která se používala pro metalurgické pokusy, přestože svým vzezřením laboratoř často připomíná černou kuchyni. Neodmyslitelnou součástí laboratoří je i velké množství skleněných a hliněných baněk.

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2. 3.-31. 3. čt–ne 10.00 – 15.00
1. 4.-2. 4. so–ne 10.00 – 15.00
4. 4.-6. 4. uzavřen
11. 4.-14. 4. út–pá 10.00 – 15.00
18. 4.-23. 4. út–ne 10.00 – 15.00
25. 4. (Tu) uzavřen
26. 4.-30. 4. st–ne 10.00 – 15.00
2. 5.-31. 5. út–ne 9.30 – 15.30
1. 6.-30. 6. út–ne 9.30 – 16.00
1. 7.-31. 8. po–ne 9.00 – 16.30
1. 9.-30. 9. út–ne 9.30 – 15.30
1. 10.-31. 10. út–ne 10.00 – 15.00
2. 11.-30. 11. čt–ne 10.00 – 15.00
1. 12.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-29. 2. uzavřen

Vstupné

Výklad v českém jazyce
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 180 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 140 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 140 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 50 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)

Vstupné

Führungen in einer Fremdsprache nur für gebuchte Gruppen. / Prohlídky v německém jazyce pouze pro předem objednané skupiny.
 • Kategorie Cena
 • Erwachsene 25-65 Jahre 180 CZK
 • Senioren ab 65 Jahren mit gültigem Personalausweis 140 CZK
 • Jugendliche 18 bis einschl. 25 Jahre 140 CZK
 • Menschen mit Behinderung mit gültigem Behindertenausweis 140 CZK
 • Kinder und Jugendliche 6 bis einschl. 18 Jahre 50 CZK
 • Kinder bis einschl. 6 Jahre kostenlos
 • Begleitperson von Schwerbehinderten kostenlos
 • Begleitperson von Schülergruppen pro 15 Schülern kostenlos
 • Reiseleiter mit Reisegruppe ab 15 oder mehr Personen kostenlos
 • Mitglieder von ICOMOS mit gültigem Mitgliedsausweis* kostenlos
 • * Freier Eintritt nur für den Karteninhaber

Vstupné

Foreign language tours only for ordered groups. / Prohlídky v anglickém jazyce pouze pro objednané skupiny.
 • Kategorie Price
 • Adults 25-65 years 180 CZK
 • Seniors 65+ 140 CZK
 • Youth 18-25 years 140 CZK
 • Persons with disabilities with valid identification card/certificate 140 CZK
 • Children 6-18 years 50 CZK
 • Children under 6 years free
 • Person accompanying a disabled person free
 • Person accompanying a school group of 15 pupils/students free
 • Tour guide accompanying a group of at least 15 persons free
 • ICOMOS-card* free
 • * Offer available for cardholder only

Další prohlídkové okruhy

Poslední majitele třeboňského panství šlechtickou rodinu Schwarzenbergů, nám představí celkem jedenáct místností, kde členové rodiny žili ještě v minulém století a trávili spolu každé Vánoce.

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 180 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 25 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Zde se seznámíte s prostory hospodářských budov, které se využívaly k ustájení koní a chovu psů. Součástí prohlídky jsou také podzemní chodby (kasematy)

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 140 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 30 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací