Trasa A – Rožmberské renesanční interiéry (základní okruh)

Tato prohlídková trasa, která byla reinstalována v roce 2009, nám připomíná dobu posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka.

Provozní doba pokladny

ZÁŘÍ / ÚT - PÁ / 15 min před začátkem prohlídky každou hodinu 9.30 - 15.30;
/ SO - NE a svátek / 9.15 - 15.30 (prohlídky v hodinových intervalech)
ŘÍJEN / ÚT - NE a svátek / 15 min před začátkem prohlídky v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
LISTOPAD / ČT - PÁ / 15 min před začátkem prohlídky v 10.00, 13.00, 14.30;
/ SO - NE a svátek / 15 min před začátkem prohlídky v 10.00, 11.30, 13.30, 15.00
PROSINEC a 1. 1. 2024 (mimo Poslední knížecí Vánoce 9. - 10. 12. a vánoční svátky 18. - 26. 12.)
/ ČT - PÁ a 27. 12. / 15 min před začátkem prohlídky v 10.00, 13.00, 14.30  (pouze trasa B);
/ SO - NE a 1. 1. / 15 min před začátkem prohlídky v 10.00, 11.30, 13.30, 15.00 (pouze trasa B)
LEDEN - ÚNOR / ST - PÁ / 15 min před začátkem prohlídky v 11.00, 14.00 (pouze trasa B)
BŘEZEN / ČT - PÁ / 15 min před začátkem prohlídky v 10.00, 13.30, 14.30 (pouze trasa B);
/ SO - NE / 15 min před začátkem prohlídky v 10.00, 11.30, 13.30, 15.00 (pouze trasa B)

Provozní doba pokladny začíná 15 minut před první prohlídkou a končí se začátkem poslední prohlídky.
Jako první vychází prohlídka trasy A.
Prohlídka se koná při minimálním počtu 5 osob.

Sledujte aktuální nabídku správy zámku.
Změna prohlídek vyhrazena - z důvodu havárií, státních svátků, tuhých mrazů, příprav kulturních akcí apod.​​​​​​
 

 Alchymistická oratoř a laboratoř

Alchymie přišla do Evropy s příchodem Arabů, ačkoliv její původ je kladen až do starověkého Egypta. Největšího ohlasu a rozkvětu se dočkala v době renesance poté, co se přiklonila k farmacii a lékařství. Podobně jako císař Rudolf II., měli alchymisty u svého dvora i Vilém z Rožmberka a Petr Vok.

Laboratoř je tvořena krbem a pecí, která se používala pro metalurgické pokusy. Svým vzezřením laboratoř připomíná černou kuchyni. Neodmyslitelnou součástí laboratoře je i velké množství skleněných a hliněných baněk.

Kunstkomora

V kunstkomoře se setkáváme se sběratelskou aktivitou Petra Voka. Vystavené předměty ilustrují rozsah jeho sbírek, ve kterých se nacházely kompasy, navigačních přístroje, matematické instrumenty (hvězdný glóbus, triangl, hodiny aj.), nebeské sféry, dalekohledy, modely, hračky, stolní nádobí, růženec z korálů, architektonické makety, voskové plastiky, textil, koberce, skelety zvířat či portréty šlechticů.

Knihovna

Knihovna opět uvádí do sběratelské vášně posledního vladaře rožmberského dominia. Tato záliba Petra Voka byla odrazem tradice rodu, ale i jeho touhy po vzdělání. Šlechtické knihovny byly v té době obvykle skromné, neboť čítaly pouze jednotky či desítky knih. Knihovna Petra Voka, která měla společně s archivem a obrazárnou svou vlastní budovu, ukrývala na Třeboni 10 575 svazků.

Fraucimor

Vybavení fraucimoru poukazuje na urozenost tehdejších dvorních dam a na jejich záliby jako vyšívání či hra na hudební nástroje.

Jídelna

Jídelna je vybavena renesančním nábytkem, ale i sadou číší, pohárů a stolního nádobí typického pro 17. století. 

Dvořanská světnice

Honosná dvořanská světnice vypovídá o urozenosti a mocenském vlivu posledních pánů z Rožmberka. Celému prostoru vévodí zrcadlová klenba, v jejímž středu je vymalován rožmberský jezdec.

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 9.-30. 9. út–ne 9.30 – 10.15, 11.30 – 12.15, 13.30 – 14.15, 15.30 – 16.15
1. 10.-31. 10. út–ne 10.00 – 10.45, 13.00 – 13.45, 15.00 – 15.45
2. 11.-30. 11. čt–pá 10.00 – 10.45, 14.30 – 15.15
2. 11.-30. 11. so–ne 10.00 – 10.45, 13.30 – 14.15
1. 12.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-31. 3. uzavřen

Vstupné

Výklad v českém jazyce.
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 180 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 140 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 140 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 50 Kč
 • Děti do 5 let Zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) Zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) Zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * Zdarma
 • Průkaz ICOMOS * Zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ Zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ Zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) Zdarma
 • Průkaz Náš člověk * Zdarma
 • * Platí pouze pro držitele průkazu

Vstupné

Führungen in einer Fremdsprache nur für gebuchte Gruppen. / Prohlídky v německém jazyce pouze pro předem objednané skupiny.
 • Kategorie Cena
 • Erwachsene 25-64 Jahre 180 CZK
 • Senioren ab 65 Jahren mit gültigem Personalausweis 140 CZK
 • Jugendliche 18 bis einschl. 24 Jahre 140 CZK
 • Menschen mit Behinderung mit gültigem Behindertenausweis 140 CZK
 • Kinder und Jugendliche 6 bis einschl. 17 Jahre 50 CZK
 • Kinder bis einschl. 5 Jahre Kostenlos
 • Begleitperson von Schwerbehinderten Kostenlos
 • Begleitperson von Schülergruppen pro 15 Schülern Kostenlos
 • Reiseleiter mit Reisegruppe ab 15 oder mehr Personen Kostenlos
 • Mitglieder von ICOMOS mit gültigem Mitgliedsausweis* Kostenlos
 • * Freier Eintritt nur für den Karteninhaber

Vstupné

Foreign language tours only for ordered groups. / Prohlídky v anglickém jazyce pouze pro objednané skupiny.
 • Kategorie Price
 • Adults 25-64 years 180 CZK
 • Seniors 65+ 140 CZK
 • Youth 18-24 years 140 CZK
 • Persons with disabilities with valid identification card/certificate 140 CZK
 • Children 6-17 years 50 CZK
 • Children under 5 years Free
 • Person accompanying a disabled person Free
 • Person accompanying a school group of 15 pupils/students Free
 • Tour guide accompanying a group of at least 15 persons Free
 • ICOMOS-card* Free
 • * Offer available for cardholder only

Další prohlídkové okruhy

Poslední majitele třeboňského panství, šlechtickou rodinu Schwarzenbergů, nám představí soukromé pokoje, kde členové rodiny ještě v minulém století trávili společně Vánoce.

tento okruh je dnes otevřen 10.30 – 11.15, 12.30 – 13.15, 14.30 – 15.15

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 180 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 25 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Na této trase se seznámíte s prostory hospodářských budov, které se využívaly k ustájení koní a chovu psů. Součástí prohlídky jsou také podzemní chodby (kasematy).

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 140 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 30 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Prohlídka pro malé děti (do 9 let) v doprovodu průvodkyně v kostýmu kněžny, která si s dětmi poutavou formou vypráví o historii zámku, zajímavých předmětech a výzdobě vybraných schwarzenberských místností.

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 180 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 35 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 25 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Prohlídka pro školáky (od 10 let), kteří se chtějí poutavou formou dozvědět o tom, jak se žilo na zámku za doby knížete Josefa Jana ze Schwarzenbergu. Prohlídka vede všemi interiéry prohlídkové trasy Schwarzenberská apartmá.

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 180 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 25 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací